Lietuvos
Rusų dramos teatras

75 sezonas

ES projektai

 

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRO PASTATO MODERNIZAVIMAS (VIPA) -ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMO DARBAI

ES lėšos skirtos Basanavičiaus g.13 pastato energijos taupymo priemonių įgyvendinimui.

Lietuvos rusų dramos teatro pastato modernizavimas (VIPA)

Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0011

Projekto vertė – iki 1.662.786,02 Eur, finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas –atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausantį šildomą ir (arba) vėsinamą pastatą, siekiant, kad pastatas ir vidaus inžinerinės sistemos atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, ir tuo būdu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Planuojami rezultatai:

Įdiegti kompleksines energijos taupymo priemones, kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastato būklės gerinimo klausimus ir geriausiai atitiktų pastatų techninius ir norminius reikalavimus. Įgyvendinus Projektą numatoma pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energinio efektyvumo klasę.

Šilumos energijos sąnaudų sutaupymas gali siekti nuo 52 proc. iki 73 proc. nuo bendro vartojimo perskaičiavus daugiamečiams metams, karšto vandens sistemos modernizavimas leistų sutaupyti apie 3 proc., modernizavus apšvietimo sistemą, elektros energijos sutaupymai gali siekti apie 10 proc. Bendras energijos išteklių sutaupymas gali siekti apie 65 proc.

Darbų pradžia: 2020 IV ketvirtis

Darbų pabaiga: 2022 III ketvirtis

Rangos darbų pirkimai planuojami 2021 I-II ketvirtis